Rimpparemmin arvot

Yhteisöllisyys

Luotettavuus

Läpinäkyvyys

Inhimillisyys

Korkeatasoisuus

Kuvaaja: Flatlight Films